Skip to content

Znam i mogu – vještine upravljanja karijerom

Nastavljamo i dalje s provedbom aktivnostima namijenjenim učenicima naših partnerskih škola u projektu Znam i mogu i kroz interaktivne radionice unapređujemo njihove vještine upravljanja karijerom. Koristimo ovu priliku da Vam ukažemo na važnost prepoznavanja vlastitih profesionalnih interesa i njihovu važnost u karijernim odabirima.

Profesionalni interesi određuju naša radna ponašanja, odnosno usmjeravaju nas u one aktivnosti koje su u većem skladu s našim interesima, onime što nas zanima, ono što nas veseli. Interesi su posebno važni u situacijama u kojima polaznik ima malo radnog iskustva ili pak treba donositi odluke o nastavku školovanja nakon npr. neke od temeljnih vrsta obrazovanja poput osnovne škole ili srednjoškolskog gimnazijskog obrazovanja. Nesklad između naših profesionalnih interesa i posla može biti jedan od uzroka nezadovoljstva ili demotiviranosti za rad. Pokazuje sa da osobe s izraženim pojedinim tipom profesionalnih interesa preferiraju određene karakteristike posla i radnog okruženja. U tom smislu interesi u profesionalnom svijetu imaju značaj poput osobina ličnosti općenito u životu.

U kontekstu razvoja karijere i traženja posla, identifikacija profesionalnih interesa je korisna za osvještavanje karakteristika i tipova potencijalnih poslova ukoliko je polazniku teško odrediti čime bi se u životu bavio ili kakav posao treba tražiti. Interesi su vrijedna informacijska nadopuna za osobu povrh svih dosadašnjih spomenutih karakteristika, posebno ukoliko se komuniciraju kroz najpopularniju i najkorišteniju paradigmu tzv. 6 tipova profesionalnih interesa razvijenu od strane psihologa Johna Hollanda. Prema navedenoj teoriji razlikujemo sljedeće tipovi ličnosti u kontekstu preferiranih radnih aktivnosti i okruženja:

REALISTIČNI TIP – osobe kod kojih je dominantan ovaj tip interesa preferiraju aktivnosti koje uključuju korištenje alata, strojeva, uređaja i rad unutar tehničkog ili tehnološkog okruženja. Usmjereni su na aktivnosti koje su jasno opisane, usmjereni su na rješavanje problema.

ISTRAŽIVAČKI TIP – osobe kod kojih je dominantan ovaj tip su usmjerene na sustavno proučavanje, prikupljanje podataka, istraživanje, analizu, razmišljanje. Vole razmišljati o uzrocima pojava i problema na koje naiđu, koriste analitički, objektivni i argumentiran pristup aktivnostima.

ARTISTIČKI TIP – osobe s ovim tipom preferiraju umjetničko izražavanje u bilo kojem obliku. Obično funkcioniraju na nekonvencionalni i neuobičajen način, uz visoko izraženu kreativnost.

SOCIJALNI TIP – osobe s ovim tipom preferiraju poslove koji su vezani uz ljude. Ljudi su im u centru njihovih interesa i u svojem poslu žele biti u mogućnosti s ljudima komunicirati, ostvarivati odnose, pomagati, davati podršku, zalagati se za druge, prenositi znanje drugima.

PODUZETNIČKI TIP – osobe kod kojih je dominantan ovaj tip interesa vole imati mogućnost za vlastitom inicijativom, preferiraju rukovodeće pozicije i nije im problem preuzimati odgovornost u poslu. Imaju pokretačku snagu i često se odvaže u pokretanje vlastitog poduzetničkog pothvata.

KONVENCIONALNI TIP – osobe s ovim tipom interesa preferiraju poslove administrativnog, uredskog ili financijskog tipa. Imaju izražen smisao za točnost, preciznost, marljivost i organizaciju. Najbolje se snalaze u zadacima koji su jasno definirani, normirani i provjerljivi.

Polaznici za zadatak imaju samostalno ispuniti priređeni Upitnik profesionalnih interesa. Kroz uputu u upitniku polaznici dolaze do tri najdominantnija tipa profesionalnih interesa čijom kombinacijom mogu pronaći najčešća zanimanja koja se vežu uz njihovu kombinaciju interesa. Zanimanja se mogu pronaći u nekim od relevantnih baza zanimanja poput https://www.onetonline.org/ ili https://www.putkarijere.hr/

You may also like...