Skip to content

Znam i mogu-radionice namjenjene stjecanju i prepoznavanju prenosivih vještina u budućem poslovnom okruženju

 

U sklopu našeg projekta Znam i mogu učenici Ekonomske škole Sisak su sudjelovali u radionicama namijenjenim stjecanju i prepoznavanju prenosivih vještina u budućem poslovnom okruženju.

Prenosive vještine su one osobne karakteristike pojedinca koje se usvajaju tijekom života u svim životnim situacijama u obrazovnom okruženju, tijekom slobodnih aktivnosti, u poslovnom okruženju, tijekom volontiranja, neformalnog obrazovanja, sportskih aktivnosti, itd. Kod prenosivih vještina, naglasak se stavlja na sam proces izvođenja nekog radnog zadataka ili aktivnosti, a ne toliko na sadržaj.

Učenici su tijekom radionica imali priliku usvojiti načela poslovne komunikacije kako u pisanom tako i u verbalnom obliku kao i primjerene oblike pisanih dokumenata koji se mogu koristiti u poslovnom okruženju. Navedeno uvelike pospješuje njihovu uspješnost u situacijama poslovne komunikacije u kontekstu ostavljanja primjerenog dojma na budućeg poslodavca ili generalno primjerene poslovne komunikacije kada se ona zahtijeva.

You may also like...