Skip to content

Znam i mogu – psihoedukativne radionice

Tijekom jedanaestog izvještajnog razdoblja provedene su psihoedukativne radionice u Srednjoj školi Petrinja

Aktivnost je organizirana treće i četvrte razrede gimnazijskog programa.

Radionice su koncipirane na način da obuhvaćaju relevantne teme koje su važne za donošenje informirane odluke oko nastavka obrazovanja. Teme koje su radionice obuhvaćale odnose se na sljedeće:

Upoznavanje učenika i prezentacija njihovih obrazovnih planova

Upoznavanje s razvojnim karakterom karijernog razvoja

Važnost osobina ličnosti za budući svijet rada

Važnost intelektualnih osobina za budući svijet rada

Povezanost profesionalnih interesa s radnim okruženjima

Važnost prenosivih vještina za budući svijet rada

Digitalne vještine i korisni alati

Vještina upravljanja vremenom

Primjerene komunikacijske vještine

Važnost radnih vrijednosti za zadovoljstvo poslom

Pozitivni ishodi kvalitetne samoprocjene i kasnijeg uspjeha u poslu

Informacije o mogućim studijskim programima u RH i inozemstvu

Kriteriji za pretraživanje i odabir studijskih programa

Dodatni izvori informacija vezanih uz donošenje informirane odluke o nastavku

obrazovanja

Radionice su koncipirane kao interaktivne u kojima su učenici bili uključeni kroz inovativne metode tijekom cijele radionice. Za provedbu radionice je korišten alat ZOOM s kojim su učenici već upoznati uslijed provedbe online nastave putem istog alata.

U svrhu dobivanja povratnih informacija učenika o temama u radionici korišten je interaktivni alat Mentimeter koji omogućuje učenicima da putem svojih mobilnih uređaja u realnom vremenu odgovaraju ne pitanja postavljena u radionici. Alat omogućuje i centralni prikaz rezultata koji je vidljiv svim učenicima. U svrhu prijenosa informacija korištena je i Power Point prezentacija.

Dio radionice je bio namijenjen i individualnom procesu mjerenja i istraživanja profesionalnih interesa koji je proveden pomoću Upitnika profesionalnih interesa koji za ovu priliku distribuiran učenicima. Učenici koji su to željeli su dobili direktnu povratnu informaciju od strane voditelja radionice o rezultatima postignutim na upitniku i značenju istih za odabir željenog studijskog programa.

 

You may also like...