Skip to content

Znam i mogu-kako tražiti posao?

Kako tražiti posao i kako se snaći pri izlasku na tržište rada su glavne teme kojima se bavimo tijekom provedbe aktivnosti u projektu Znam i mogu. Cilj je učenicima prenijeti znanja, spoznaje i stavove koji će ih učiniti aktivnijima u ulozi budućeg tražitelja posla i glavnog aktera u razvoju vlastite karijere. Važnu kariku u tom procesu predstavlja koncept zapošljivosti koji na jednostavan način želimo predstaviti učenicima.

Definira se kao rezultat interakcije između osobina pojedinaca i karakteristika tržišta rada te cjelokupnog društvenog konteksta u kojem se razvoj karijere odvija. U tom smislu koncept zaposlenosti ne opisuje u dovoljnoj mjeri potencijal za razvoj karijere pojedinaca već ga smjenjuje zapošljivost, odnosno cjeloživotni potencijal za zapošljavanje s naglaskom na razvoj osobnih kompetencija i znanja u skladu s potrebama tržišta rada.

Za zaposlenike je bilo važno posjedovati neka specifična znanja i vještine iz uskog područja ekspertize u poslu  tzv. „hard skills“, dok je danas na cijeni potencijal i sposobnost za korištenje vještina na različitim radnim zadacima i mjestima odnosno tzv. „prenosive vještine“.

Iz tog razloga, učenicima Ekonomske škole Sisak omogućeno je sudjelovanje u radionicama namijenjenim stjecanju i prepoznavanju prenosivih vještina u budućem poslovnom okruženju.

You may also like...