Skip to content

Znam i mogu-kako organizirati svoje vrijeme?

U sklopu našeg projekta Znam i mogu učenici Ekonomske škole Sisak su sudjelovali u radionicama namijenjenim stjecanju i prepoznavanju prenosivih vještina u budućem poslovnom okruženju. Jedna od najvažnijih prenosivih vještina u poslovnom kontekstu je svakako upravljanje vlastitim vremenom i organizacija vlastitog rada. Navedene vještine često podrazumijevaju sljedeće specifične vještine:

  • Vještina samoorganizacije kroz efikasno korištenje osobnih resursa, vremena, jasno postavljanje ciljeva, realne procjene napretka.
  • Vještina obavljanja više zadataka istovremeno (multitasking), mogućnost nadgledanja i provedbe više paralelnih procesa.
  • Vještina postavljanja prioriteta među radnim zadacima prema važnosti, hitnosti.

Učenicima smo osvijestili važnost dobrog upravljanja vremenom koja im je od koristi i kod provedbe aktivnosti vezanih uz njihove trenutne školske obaveze, a ova vještina usvojena sada bit će posebno korisna kada se prenese u poslovni kontekst.

You may also like...