Skip to content

Znam i mogu – individualno profesionalno usmjeravanje

Tijekom jedanaestog izvještajnog razdoblja provedena je aktivnost individualnog profesionalnog usmjeravanja za 16 učenika škola partnerskih organizacija. Navedena aktivnost se sastojala od sljedećih pod-aktivnosti:

  1. prvi individualni susret s učenikom – proveden je početni intervju tijekom kojeg su prikupljeni relevantni podaci o učenikovom školskom uspjehu, odnosu prema školovanju i procesu učenja, ispitane su obrazovne aspiracije, upoznatost sa sustavom visokog obrazovanja, vizija o budućem zanimanju i/ili radnom mjestu, procjena njihovih vlastitih snaga, vještina, kao i interesi koji nisu nužno vezani uz školovanje.

Individualni prvi susreti su implementirani između 15. i 17. prosinca 2020. od strane psihologa Danijela Bićanića.

  1. učenik ispunjava psihodijagnostičke instrumente koji su prilagođeni za provedbu u online okruženju – upitnik ličnosti prema 5-faktorskom modelu lličnosti, upitnik profesionalnih interesa prema Hollandovoj teoriji, upitnik radnih vrijednosti i upitnik procjene razine rezoniranja putem zadataka problemskog tipa.
  2. izrada individualnog izvješća – za svakog učenika se izrađuje individualno izvješće koje sadrži podatke prikupljene tijekom intervjua i na temelju rezultata na psihodijagnostičkim instrumentima.
  3. drugi individualni susret s učenikom – provodi se s ciljem davanja povratne informacije o rezultatima na psihodijagnističkim instrumentima, upućuje ih se na povezanost tih rezultata i kasnijeg radnog okruženja, daje se okvirna preporuka oko adekvatnih studijskih programa vezano uz nastavak obrazovanja te im se pruža informacija o pouzdanim izvorima informacija o svijetu rada i obrazovanja.

S obzirom na izvanredne okolnosti koje su učenike zatekle između dva susreta (potres na području Sisačko-moslavačke županije) sa svakim učenikom je provedena i dodatna intervencija u vidu sažetih kriznih intervencija odnosno sažete integracije traume kako bi im se pružila psihološka prva pomoć i podrška uslijed nemilih događaja.

U slučaju dvije učenice u procesu individualnog profesionalnog usmjeravanja su sudjelovali i studenti diplomskog studija psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kako bi se upoznali s radom psihologa u ovom području.

Individualni drugi susreti su implementirani između 7. i 15. siječnja 2021. od strane psihologa Danijela Bićanića.

You may also like...