Skip to content

Volonteri iz školskih klupa / Edukacije o radu s korisnicima u Zagrebu i Pakracu

Nakon brodskih, Edukaciju o radu s korisnicima prošli su i zagrebački te pakrački volonteri.

Naša Lovorka Brajković posjetila je Zdravstveno učilište Zagreb 23. siječnja, a Srednju školu Pakrac 24. siječnja te njihove učenike uputila u specifičnosti rada sa skupinama korisnika s kojima će i volontirati – djecom, osobama starije životne dobi te palijativnim bolesnicima, eventualnim poteškoćama i problemima s kojima se mogu susresti “na terenu” te načinima postupanja u tim situacijama.

Održana edukacija učenicima će uvelike olakšati samo volontiranje u sklopu projekta, a zasigurno će im koristiti i u daljnjem školovanju te na budućim radnim mjestima.

U sklopu našeg projekta Volonteri iz školskih klupa, navedena Edukacija čeka još i naše mlade volontere u Splitu.

 

           

You may also like...