Skip to content

Samopouzdanje

samopouzdanjeSamopouzdanje uključuje stav koji omogućuje osobi da ima pozitivan, prvenstveno realističan pogled na samog sebe i na situaciju u kojoj se nalazi. Samopouzdane osobe vjeruju vlastitim sposobnostima, općenito imaju kontrolu nad vlastitim životom te su uvjerene da će moći ostvariti ono što žele, planiraju i očekuju.

Razmišljaju u kategorijama: želim! – hoću! – mogu! Očekuju dobar ishod i marljivo se trude postići ga. Uspjeh, potom, povratno jača njihovo samopouzdanje.

Samopouzdanje, kao i većina drugih vještina, može se naučiti i bitno poboljšati. Kao kod svake vještine, samo upornim i marljivim vježbanjem i radom na sebi možemo izgraditi dobru sliku o sebi.

  • Za početak, nagradite se, pohvalite se za svaki, pa i najmanji uspjeh. Pohvalite se već za to što ste odlučili poraditi na svom samopouzdanju.
  • Napravite popis vaših dobrih osobina. Na kraju svakog dana napišite što ste sve dobro učinili taj dan i pohvalite se za to.
  • Pozitivno razmišljajte i očekujte uspjeh. Vjerujte u sebe i svoje sposobnosti. Zbrajajte svoja postignuća, a ne samo pogreške.
  • Ne dajte da vas jedan neuspjeh pokoleba jer ćete tek tada samima sebi, ako imalo sumnjate u vlastite sposobnosti, ali i svima onima koji ne vjeruju u vas dokazati da su u pravu.
  • Preuzmite odgovornost za svoja djela. Ne pronalazite isprike, ne jadikujte i prigovarajte, a osobito ne okrivljujte druge ljude za svoje pogreške. Objektivno sagledajte svoje pogreške (možda se niste dovoljno pripremili, precijenili ste svoje znanje, već ste mnogo puta odradili isto pa ste uložili minimum truda vjerujući da ćete i ovaj put isto rutinski odraditi) i sve ono što u budućnosti možete spriječiti da se pogreška ne ponovi. Shvatite pogrešku kao priliku za novo poglavlje iz kojeg ćete izvući najbolju pouku.
  • Nikad ne govorite samom sebi: „Glup sam i nesposoban“ – to neće dovesti do promjene jer na to ne možete utjecati. Samo ćete se obeshrabriti i smanjiti vlastito samopouzdanje.
  • Postavljate realne ciljeve. Preispitujte svoje ciljeve. Zapitajte se što je vama važno i bitno, što vas čini sretnima. Razradite taktiku kako doći do svog cilja. Zapitajte se koje vam još vještine nedostaju kako biste došli do svog cilja.

You may also like...