Skip to content

Roditeljski stilovi

roditelji-webStilovi roditeljstva razlikuju se s obzirom na dvije dimenzije:

RODITELJSKA TOPLINA – odnosi se na potporu, brigu i ohrabrivanje koje roditelji pružaju djetetu.

RODITELJSKI NADZOR ILI KONTROLA – to je želja roditelja da upravlja životom djeteta, kontrolira njegovo ponašanje i to pomoću mehanizma kažnjavanja, snage i deprivacije

Kombinacija ove dvije dimenzije razlikuje četiri stila roditeljstva:

Autoritaran
Visoki roditeljski zahtjevi, kontrola i nadzor. Odnosi se strogo prema djetetu, postavlja nerealno visoke zahtjeve i pri tome upotrebljava silu. Prema djetetu pokazuje moć i dominaciju, te očekuje od djeteta poštivanje pravila, bez dodatnih objašnjenje. Nedostaje iskazivanja ljubavi i topline. Posljedice: niska razina prosocijalnog, a visoka razina agresivnog i autodestruktivnog ponašanja i agresije.

Popustljiv (permisivan)
Visoka razina ljubavi i topline, ali niska razina nadzora. Nedostaje jasne i stroge strukture, a pravila nisu jasno definirana. Posljedice: dijete ne usvaja norme i pravila ponašanja. Česta je depresija, osjećaj odbačenosti i nezadovoljstva, nezrelost i impulzivnost, antisocijalne aktivnosti – droga i alkohol, vandalizam

Zanemarujući (ravnodušan)
Niska razina ljubavi i nadzora. Roditelji ne pokazuju interes za dijete, njegove želje, potrebe, uspjehe i neuspjehe. Posljedice: zahtjevna i neposlušna djeca, slaba mogućnost regulacije emocija, antisocijalno ponašanje.

Autoritativan
Potpora i poštivanje djeteta uz jasno postavljanje granica ponašanja. Roditelji otvoreno pokazuju ljubav i prihvaćanje te daju potporu djetetu, u okvirima zadanih ograničenja. Posljedice: pozitivna slika o sebi, razvijene socijalne vještine, mogućnost regulacije emocija, pozitivni oblici ponašanja.

Savjeti

1. Stvorite emocionalno toplo obiteljsko okružje – najvažnija osobina svake obitelji je toplina emocionalnih odnosa unutar obitelji. Emocionalna toplina ima snažan utjecaj na razvoj djeteta, na njegov doživljaj odnosa među ljudima i na kasniji odgoj vlastite djece.

Emocionalno topli roditelji prihvaćaju svoju djecu, pružaju im podršku, razumijevanje, pažnju i brigu. Često mu se osmjehuju ili na druge načine iskazuju svoju ljubav, ohrabruju ga, prijateljski su raspoloženi prema njemu, nastoje vidjeti stvari iz djetetove perspektive i uvažavaju njegove osjećaje. Od odgojnih metoda koriste objašnjenja, ohrabrivanja i pohvale.

2. Pronađite mjeru u kontroli svog djeteta
– dobri roditelji čvrsto kontroliraju svoju djecu, postavljaju pred dijete određene zahtjeve i određuju pravila, jasno pokazujući tko je „glavni“ a potom nadziru njegovo ponašanje kako bi osigurali da se zadanih pravila dijete pridržava.

Međutim, prečvrsta kontrola djetetovog ponašanja, bez mogućnosti slobodnog izbora, može dovesti do zavisnosti, nesamostalnosti, nepovjerenja u vlastiti identitet i ideje, smanjenih ambicija i potisnutog neprijateljstva. S druge strane, preblaga kontrola može rezultirati agresivnim i nedosljednim ponašanjem kod djeteta.

Da bi se dijete razvilo u zdravu i zrelu ličnost, ono zahtijeva određen stupanj slobode i slobodnog izbora ali i određenu strukturu i niz postavljenih pravila ponašanja u socijalnim odnosima.

3. Budite dosljedni u odgoju – svaki roditelj bira koji će roditeljski stil primjenjivati u odgoju svog djeteta. Ako je u tome dosljedan i strpljiv, čega mnogim današnjim prezaposlenim roditeljima nedostaje, zadobit će povjerenje djeteta iz kojeg dijete razvija povjerenje u sebe i druge ljude te će se razviti u zrelu i odgovornu odraslu osobu. Dijete roditelja čije ponašanje nije dosljedno (npr. u jednoj situaciji kažnjavaju dijete zbog ponašanja koja inače ne kažnjavaju, a drugi put mu dopuštaju sve što hoće jer su umorni) ne znaju što smiju, a što ne smiju, zbunjeni su, nesigurni te sumnjaju u roditeljsku ljubav.

4. Odgajajte svoju djecu kod kuće – nastojite dijete kod kuće naučiti pravilima ponašanja koja se očekuju od njega vani. Ulica, tuđi domovi i javna mjesta nisu mjesta na kojima ćete opominjati dijete ili vikati na njega kako bi ga naučili onome što ste trebali ranije i u okružju doma. Vikanje i odgajanje djeteta na ulici govori više o roditelju nego o djetetu.

5. Njegujte dobre bračne odnose – međusobni odnosi između majke i oca, ključni su za zdravlje i razvoj djeteta. Ako je odnos između oca i majke neprijateljski i hladan, u kojem su svađa, prigovaranje, omalovažavanje, kritiziranje, ucjenjivanje i predbacivanje dominantna ponašanja, teško da će dijete naučiti što je tolerancija, ljubav, prijateljstvo i partnerstvo. Zato radije podržavajte, ohrabrujte, hvalite, prihvaćajte, pregovarajte i slušajte.

6. Iskažite brigu za djetetove školske obaveze, svakodnevne aktivnosti i strukturu slobodnog vremena – budite zainteresirani za obaveze koje dijete imate u školi i informirajte se o školskim sadržajima i problemima, te osigurajte svom djetetu prilike za učenje i obrazovanje. Pomognite mu da isplanira svoje svakodnevne i obiteljske obveze i da se pridržava plana. Potaknite ga da se uključuje u različite sportske, kulturne i zabavne aktivnosti.

7. Razgovarajte sa svojim djetetom. Raspravljate s njim o temama koje su mu važne i uključujte ga, sukladno dobi, u obiteljske teme, rasprave i odluke.

Ne izbjegavajte razgovor o teškim temama sa svojim djetetom.

You may also like...