Skip to content

Program pripreme za školu u Siriusu – prijave u tijeku

Dragi roditelji, ubrzo krećemo s provedbom programa pripreme za školu “Školica” namjenjenog djeci predškolske dobi.

Polazak u školu jedan je od najvažnijih događaja u životu djeteta. Da bi dijete što bezbolnije prebrodilo promjene i prihvatilo nove obveze, potrebna je prethodna priprema djeteta za školu.

Neadekvatna priprema može školsko iskustvo učiniti iznimno stresnim za dijete i dovesti do brojnih poteškoća u prilagođavanju, praćenju nastave, motivaciji i stavu prema učenju te do razvoja loše slike o sebi.

Program “Školica” priprema je djeteta za školu kroz interaktivne igre i djeci zanimljive sadržaje. Program je namijenjen predškolskoj djeci od 5 – 7 godina starosti.

Kroz program radionica kod djece se radi na sljedećem:

• razvoju koncentracije i ustrajnosti u određenoj aktivnosti
• razvoju vještina u ophođenju s drugima
• razvoju predvještina čitanja i pisanja
• poticanju zainteresiranosti za slova
• razvoju djetetova rječnika i vještina izražavanja
• iskazivanju osjećaja i nenasilnog rješavanje sukoba
• poticanju prijateljstva i međusobnog uvažavanja
• razvoju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi

Veličina grupe: Rad s djecom je organiziran u malim, zatvorenim grupama od 4-8 polaznika

Trajanje: Radionice se održavaju jednom tjedno, 10 tjedana za redom u istom terminu (17.30-18.30). Ukupna cijena cijelog ciklusa (10 radionica) je 1100 kn.

Radionice se održavaju u Siriusu, Bužanova 10, 10000 Zagreb.

Za sve dodatne informacije nazovite nas na broj telefona  01/6701-224 ili nas kontaktirajte putem e-maila djeca@centar-sirius.hr.

You may also like...