Skip to content

Politika zaštite dječjih prava

Politika zaštite djece koju je izradio i usvojio Sirius sadrži etičke standarde i standarde postupanja u radu s djecom na razini organizacije.

Publikacija je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku, a preuzeti ju možete na linkovima:

Politika zaštite djece

Child Protection Policy

You may also like...