Skip to content

“Mladi – generacija koja dolazi!” – Mreža za aktivaciju mladih

U trodnevnoj konferenciji “Mladi – generacija koja dolazi!” održanoj u Bunkeru, Samobor, od 25.-27.11. naša Marina uvela je sudionike u panel raspravu ”Kompetencije koje utječu na aktivaciju mladih – građanski odgoj – (gd)jesmo li zakazali?” na kojoj je predstavljena smjernica o građanskim i socijalnim kompetencijama mladih te njihova motivacija za aktivacijom u društvu.
Panelu su prisustvovali mladi, youth workeri i drugi stručnjaci s područja cijele RH koji su svojom raspravom doprinijeli izradi smjernice.

You may also like...