Skip to content

E-Participation: Involved and Informed

Naše volonterke Bruna, Magdalena i Mia od 1.-10.12. sudjelovale su na E-Participation: Invovled and Informed seminaru e-participacije u Slettestrandu u Danskoj na kojem su naučile nove tehnike i metode uključivanja mladih u procese donošenja odluka u zajednici.

You may also like...