Mládež v pohybu

Tento projekt je zaměřen na zlepšení podmínek mládeže, která opouští náhradní rodiny, v samostatném životě. Poskytne jim možnost účastnit se jako aktivní občané veškerých procesů v evropském demokratickém prostoru. Umožní jim vyjádřit jejich pohledy a názory tak, aby rezonovaly celou společností. 

Proč?

Pro děti a mladé lidi, kteří zažili život v náhradní péči, odděleni od biologické rodiny, je proces dospívání extrémně náročný, protože často zůstávají bez formální podpory a funkční sociální sítě. Čelí také mnoha dalším výzvám, které samostatný život přináší.

Vhodná opatření a intervence mohou zvýšit (ale také omezit) příležitosti pro mladé lidi opouštějící náhradní péči, aby zcela využili své schopnosti a zajistili, že sami budou schopni fungovat v praktickém životě a mít možnost ho spoluutvářet.

Je třeba zvýšit povědomí občanů, ale zejména politiků, o další podpoře, kterou mládež z náhradní péče potřebuje, aby se mohla v běžném životě realizovat a naplňovat své potřeby ve všech jeho oblastech.

Cíle a aktivity tohoto projektu jsou zaměřeny na:

• posílení kompetencí osob pracujících s mládeží z náhradní péče,

• motivaci mládeže k aktivní účasti ve společnosti,

• překonávání překážek

• vytváření prostředí pro vyjádření svého názoru

Tento projekt přinese tyto výsledky:

• osnovy workshopů zaměřených na podporu účasti mladých lidí z náhradní péče v demokratických procesech společnosti;

• audiovizuální podpora pro zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti účasti mladých lidí z náhradní péče v demokratických procesech. Mladí lidé z náhradní péče se zapojí do výroby audiovizuálního díla, který pracovníkům s mládeží a politikům posílá vzkazy o potřebách mladých lidí z náhradní péče a jejich postavení v demokratických procesech ve společnosti.

Youth moving is realized by:

Tento projekt je spolufinancován programem EU Erasmus+ s kódem n. 2021-1-HR01-KA220-YOU-000028821

 Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

 Pro více informací o projektu navštivte naši  facebookovou stránku „Mládež v pohybu“.