Skip to content

Zdravstvo u zajednici: Predstavljanje projekata društveno korisnog učenja provedenih tijekom ovog semestra na Zdravstvenom veleučilištu

Izuzetno smo ponosni na studente Zdravstvenog veleučilišta koji su pokazali dobru volju i velika srca u provedbi projekata društveno korisnog učenja u okviru projekta “Zdravstvo u zajednici”. Tri grupe studenata predstavile su nam što su radile ovaj semestar na završnom seminaru kolegija:
– jedna je grupa radila s beskućnicima: besplatno su im izmjerili krvni tlak te su ih educirali o njihovim pravima u okviru zdravstvenog sustava, povećali njihovu svijest o važnosti brige za zdravlje, kao i o prvim znacima ozbiljnih zdravstvenih problema (moždanog ili srčanog udara). Uz sve to, počastili su ih večerom i kolačima uz ugodno druženje.
– jedna grupa radila je s mladima s intelektualnim teškoćama i poremećajima u ponašanju, koje su educirali o odgovornom seksualnom ponašanju
– treća je grupa u ovkiru svog projekta izradila edukativne letke za djelatnike u zdravstvu o specifičnostima osoba s autizmom te odgovarajućim načinima komunikacije s njima.
 
Naši su studenti s velikim entuzijazmom pristupili izradi ovih projekata, te svojim primjerom pokazali pozitivne promjene koje mladi mogu učiniti u društvu kada se punog srca pristupe rješavanju određenog društvenog problema koristeći znanja i vještine koje su stekli unutar svoje struke.
 
Hvala našim domaćinima Zdravstvenom veleučilištu Zagreb na prilici da studente uključimo u društveno korisno učenje, kao i našim partnerima SKAC Palma i Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Put U Život – PUŽ koji su mentorirali studente u planiranju i implementaciji navedenih projekata.

You may also like...