Cilj projekta Youth moving:

je povećanje razine sudjelovanja mladih iz alternativne skrbi u demokratskim procesima, kroz osnaživanje njihove uloge aktivnih građana obraćajući posebnu pažnju na povezivanje s dionicima u području alternativne skrbi te jasnije izražavanje vlastitih stavova i potreba.

Zašto?

Djeca i mladi s iskustvom života u alternativnoj skrbi, koji su zbog nepovoljne situacije u biološkim obiteljima iz njih izdvojeni često nailaze na mnoge prepreke. Njihovo djetinjstvo uvelike je drugačije, ali i zahtjevnije od opće populacije jer se nerijetko nađu u situacijama bez odgovarajuće formalne potpore i socijalne mreže. Nedostatak socijalne mreže i sustavne podrške najviše je vidljiv u procesu osamostaljenja i odraslog života nakon skrbi.

Socijalne politike sa svojim mjerama i odredbama mogu poboljšati (nažalost, ponekad i ograničiti) mogućnosti za mlade koji izlaze iz sustava alternativne skrbi. Važno je pružiti priliku mladima iz alternativne skrbi da sami sudjeluju u kreiranju socijalnih politika i usluga koje se na njih odnose.

Nužno je podići razinu svijesti opće populacije, a posebice onih koji kreiraju socijalne politike, o dodatnoj potpori koja je potrebna mladima iz alternativne skrbi. Potpora se odnosi i na poticanje i pružanje mogućnosti mladima iz alternativne skrbi u svim područjima života, pa tako i u sudjelovanju u demokratskim procesima zajednice.

Cilj i aktivnosti projekta:

  • jačanje kompetencija osoba koje rade s mladima iz alternativne skrbi
  • poticanje mladih da aktivno sudjeluju u društvu
  • prevladavanje ograničenja
  • pružanje prilike mladima da izraze svoje mišljenje

Youth moving će navedene ciljeve ispuniti putem :

  • kreiranja kurikuluma radionica čiji cilj je osnaživanje mladih iz alternativne skrbi za sudjelovanje u demokratskim procesima zajednice
  • kreiranja video materijala za podizanje razine svijesti populacije o važnosti sudjelovanja mladih iz alternativne skrbi u demokratskim procesima. Mladi iz alternativne skrbi bit će uključeni u izradu video materijala koji će poslati poruku osobama koje rade s mladima i kreatorima socijalnih politika o potrebama mladih iz alternativne skrbi i važnosti njihovog sudjelovanja u demokratskim procesima zajednice.

Na projektu Youth moving sudjeluju:

Ovaj projekt financira EU program Erasmus+, br. 2021-1-HR01-KA220-YOU-000028821.

Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Za više informacija o projektu posjetite našu Facebook stranicu naziva “Youth moving”.